vṛttiḥ --- tayā prajñayā janito yaḥ saṃskāraḥ so+anyān saṃskārān vyutthānajān samādhijāṃśca saṃskārān pratibadhnāti svakāryakaraṇākṣamān karotītyarthaḥ| yatastattvarūpatayā+anayā janitāḥ saṃskārā balavatvādatattvarūpaprajñājanitān saṃskārān bādhituṃ śaknuvanti| atastāmeva prajñāmabhyasedityuktaṃ bhavati ||50||