vṛttiḥ --- tadvairāgyaṃ paraṃ prakṛṣṭaṃ prathamaṃ vairāgyaṃ viṣayaviṣayaṃ dvitīyaṃ guṇaviṣayamutpannaguṇapuruṣavivekakhyātereva bhavati| nirodhasamādheratyantānukūlatvāt ||16||