576

Chapter 186: Dhenuka-episode

SS 296-297

vyāsa uvāca:

BRP186.001.1 gāḥ pālayantau ca punaḥ sahitau rāmakeśavau |
BRP186.001.2 bhramamāṇau vane tatra ramyaṃ tālavanaṃ gatau || 1 ||
BRP186.002.1 tac ca tālavanaṃ nityaṃ dhenuko nāma dānavaḥ |
BRP186.002.2 nṛgomāṃsakṛtāhāraḥ sadādhyāste kharākṛtiḥ || 2 ||
BRP186.003.1 tatra tālavanaṃ ramyaṃ phalasampatsamanvitam |
BRP186.003.2 dṛṣṭvā spṛhānvitā gopāḥ phalādāne 'bruvan vacaḥ || 3 ||

gopā ūcuḥ:

BRP186.004.1 he rāma he kṛṣṇa sadā dhenukenaiva rakṣyate |
BRP186.004.2 bhūpradeśo yatas tasmāt tyaktānīmāni santi vai || 4 ||
BRP186.005.1 phalāni paśya tālānāṃ gandhamodayutāni vai |
BRP186.005.2 vayam etāny abhīpsāmaḥ pātyantāṃ yadi rocate || 5 ||
BRP186.006.1 iti gopakumārāṇāṃ śrutvā saṅkarṣaṇo vacaḥ |
BRP186.006.2 kṛṣṇaś ca pātayām āsa bhuvi tālaphalāni vai || 6 ||
BRP186.007.1 tālānāṃ patatāṃ śabdam ākarṇyāsurarāṭ tataḥ |
BRP186.007.2 ājagāma sa duṣṭātmā kopād daiteyagardabhaḥ || 7 ||
BRP186.008.1 padbhyām ubhābhyāṃ sa tadā paścimābhyāṃ ca taṃ balī |
BRP186.008.2 jaghānorasi tābhyāṃ ca sa ca tenāpy agṛhyata || 8 ||
BRP186.009.1 gṛhītvā bhrāmaṇenaiva cāmbare gatajīvitam |
BRP186.009.2 tasminn eva pracikṣepa vegena tṛṇarājani || 9 ||
BRP186.010.1 tataḥ phalāny anekāni tālāgrān nipatan kharaḥ |
BRP186.010.2 pṛthivyāṃ pātayām āsa mahāvāto 'mbudān iva || 10 ||
BRP186.011.1 anyān apy asya vai jñātīn āgatān daityagardabhān |
BRP186.011.2 kṛṣṇaś cikṣepa tālāgre balabhadraś ca līlayā || 11 ||
BRP186.012.1 kṣaṇenālaṅkṛtā pṛthvī pakvais tālaphalais tadā |
BRP186.012.2 daityagardabhadehaiś ca munayaḥ śuśubhe 'dhikam || 12 ||
BRP186.013.1 tato gāvo nirābādhās tasmiṃs tālavane dvijāḥ |
BRP186.013.2 navaśaṣpaṃ sukhaṃ cerur yatra bhuktam abhūt purā || 13 ||