abhra:: sattva

muñcati satvaṃ dhmātas tṛṇasāravikārakair ghanaḥ svinnaḥ /
parihṛtya kācakiṭṭaṃ grāhyaṃ sāraṃ prayatnena // GRht_4.9 //

satvapātanavidhānaṃ darśayannāha muñcatītyādi // GRhtCM_4.9:1 //

ghanas tṛṇasāravikārakaiḥ svinnaḥ tṛṇameva sāro yeṣāṃ te tṛṇasārāḥ teṣāṃ ye vikārakā viśeṣās tair auṣadhaiḥ sūryāvartakādibhiḥ kṛtvā svinnau vahnau dhmāto ghanaḥ satvaṃ muñcati sattvapātaṃ vidadhāti // GRhtCM_4.9:2 //

punaḥ kācaṃ kiṭṭaṃ ca parihṛtya sattvaṃ patitakācakiṭṭayuktaṃ yadā bhavati tadā prayatnena grāhyam ityarthaḥ // GRhtCM_4.9:3 //