pañcabhirebhirgrāsairghanasatvaṃ jārayitvādau /
garbhadrāve nipuṇo jārayati bījaṃ kalāṃśena // GRht_6.13 //

taccāha pañcabhirityādi // GRhtCM_6.13:1 //

evaṃ uktaprakāreṇa punargarbhadrāve nipuṇaḥ rasodare abhradhātvādīnāṃ drutikaraṇe pravīṇaḥ pumān kapāṃśena grāsaṃ yojayet // GRhtCM_6.13:2 //

kiṃ kṛtvā pañcabhiḥ pūrvoktaiḥ grāsaiścāru yathā syāttathā ghanasatvamādau jārayitvā pañcabhirgrāsair ghanasatvajāraṇānantaraṃ ṣoḍaśabhāgena bījaṃ jārayedityarthaḥ // GRhtCM_6.13:3 //