bīja:: further processing

raktasnehaviśodhitamṛtaloharasādibhistu sarveṣām /
bījānāṃ kuru vāpaṃ raktasnehe niṣekaṃ ca // GRht_11.10 //

taccāha raktetyādi // GRhtCM_11.10:1 //

raktasneha iti raktagaṇo dāḍimakiṃśukādikaḥ snehaḥ kaṅguṇyādīnāṃ etairviśodhitāḥ paścānmṛtā ye dhātavo rasādayaśca rasoparasāstaiḥ sarveṣāṃ bījānāṃ pūrvoktānāṃ vāpaṃ kuru rase iti śeṣaḥ vā rakte raktavarṇe snehe snehavarge niṣekaṃ ca vidhānadvayamidam // GRhtCM_11.10:2 //