abhra:: druti:: alchem. properties

abhrakadrutiraviśeṣā nirlepā yojitā samāsāttu /
āroṭaṃ rasarājaṃ badhnāti hi dvandvayogena // GRht_15.11 //

sāmānyābhradruter adhikāramāha abhradrutirityādi // GRhtCM_15.11:1 //

gaganadravaḥ aviśeṣā sāmānyāpi vidhānena kṛtā nirpepā asparśā samā sūtatupyabhāgayojitā satī āroṭaṃ rasanajaṃ pūrvasaṃskāraiḥ saṃskṛtaṃ sūtaṃ badhnāti kena dvandvayogena ubhayamepāpakauṣadhena // GRhtCM_15.11:2 //

hiśabdo yuktārtha iti // GRhtCM_15.11:3 //