sāraṇā:: with krāmaṇāvasā

krāmaṇavasādiyogādvidhinā sūtaḥ saratyeva /
capalatvātilaghutvādbījaṃ yato+atha vipluṣaḥ kāryaḥ // GRht_16.26 //

pūrvoktaṃ dṛḍhīkartumāha krāmaṇetyādi // GRhtCM_16.26:1 //

sūto vidhinoktavidhānena krāmaṇocitā yā vasā maṇḍūkādīnāṃ tā eva ādayo yeṣāṃ teṣāṃ yogātsarati sāraṇā syāt punarbījayuto+api sūtaḥ capapatvātipaghutvāt capapatvaṃ cañcapatvaṃ ca atipaghutvaṃ ca tasmāddhetoḥ avippuṣaḥ sthiraḥ kāryaḥ // GRhtCM_16.26:2 //