colouring of gold

tāpībhavanṛpāvartabījapūrarasārditam /
karoti puṭapākena hema sindūrasannibham // GRht_18.14 //

anyaccāha tāpībhavetyādi // GRhtCM_18.14:1 //

tāpībhavaṃ mākṣikasattvaṃ nṛpāvartaṃ rājāvartakaṃ etaddvayaṃ bījapūrarasārditaṃ mātupuṅgarasamarditaṃ kuryāt etadubhayoryogāt kanakaṃ puṭapākena vahnividhānena kanakaṃ pūrvoktaṃ yatkanakaṃ vā hīnavarṇakanakaṃ sindūrasannibhaṃ karoti // GRhtCM_18.14:2 //

sindūravannibhā yasyeti samāsaḥ // GRhtCM_18.14:3 //