silver:: improvement of colour

vaṅgābhraṃ sitamākṣīkaṃ śailaṃ vā vāhayetsite /
tattāraṃ ca daśāṃśena tārotkarṣaṃ karoti hi // GRht_18.15 //

atha tāravarṇavidhānamāha vaṅgetyādi // GRhtCM_18.15:1 //

vaṅgābhramiti vaṅgaṃ trapu abhraṃ śvetābhraṃ punaḥ sitamākṣīkaṃ vimapaṃ śaipaṃ śvetaśipājatu vā site tāre vāhayet // GRhtCM_18.15:2 //

punardaśāṃśena etadauṣadhanicayaṃ tārato daśamavibhāgena kṛtvā hi niścitaṃ tārotkarṣaṃ karoti hīnavarṇata uttamaṃ karotītyabhiprāyaḥ // GRhtCM_18.15:3 //