gold:: bīja for improvement of colour

sa cāyamativilīnaḥ kaṃguṇītailasecito bahuśaḥ /
mākṣīkaravinivāpaṃ vidhyati kanakaṃ śatāṃśena // GRht_18.18 //

viśeṣamāha sa ityādi // GRhtCM_18.18:1 //

saḥ karañjataipapputo yogo bahuśo vāraṃvāraṃ kaṅguṇītaipena secito yathā syāttathāyaṃ ati vipīnaḥ san mākṣikaravinivāpāṃ punaḥ kārya evaṃvidhaṃ ca kanakaṃ śatāṃśena śatavibhāgena vidhyati sitakanakam iti // GRhtCM_18.18:2 //