vedha

rasakasamaṃ sudhmātaṃ kanakaṃ bhuktvā tato+arkacandralepena /
mākṣikasattvaṃ hemnā karoti jīrṇo rasaḥ śatāṃśena // GRht_18.20 //

anyaccāha rasaketyādi // GRhtCM_18.20:1 //

tato+anantaraṃ arkacandrapepena kanakaṃ rasakasamaṃ dhmātaṃ kuryāt punaretadauṣadhaṃ bhuktvā kanakaṃ syāt punarmākṣikasattvaṃ hemnā saha jīrṇaṃ rasaṃ śatāṃśena vidhyatītyarthaḥ // GRhtCM_18.20:2 //