śarapuṃkhāsuradālīpaṭolabimbīśca kākamācī ca /
ekatamā ceduditā śṛtāmajīrṇe hi seveta // GRht_19.56 //

taccāha śarapuṅkhetyādi // GRhtCM_19.56:1 //

āsāṃ auṣadhīnāṃ madhye ekatamā yā uditā kathitā śṛtā kvathitā tāṃ hi niścitaṃ ajīrṇe seveta tena ajīrṇaṃ naśyatīti bhāvaḥ // GRhtCM_19.56:2 //

tāḥ kā auṣadhyaḥ śarapuṅkhā prasiddhā suradāpī devadāpī paṭopaṃ pratītaṃ nāma bimbī gopā kākamācī prasiddhā etā ityarthaḥ // GRhtCM_19.56:3 //