sūtavaraṃ lakṣayate bījaṃ nopekṣatāṃ yathā yāti /
tadvatkāryaṃ vidhinā sukarma gurupādanirdiṣṭam // GRht_5.35 //

sūtakarmaṇo durbodhatvādgurupādaṃ stuvannāha sūtetyādi // GRhtCM_5.35:1 //

yathā yena prakāreṇa sūtavaraṃ pāradaḥ pakṣayate jñāyate karmakṛteti śeṣaḥ punaryathā bījaṃ upekṣatāṃ na yāti samyak mipati tadvattenaiva prakāreṇa gurupādanirdiṣṭaṃ karma ācāryavaryadarśitaṃ pūjyaṃ saṃskārarūpaṃ vidhinā ācāryoktavidhānena kuryāt // GRhtCM_5.35:2 //

gurupādapakṣaṇam /

sarvaśāstraviśeṣajñaḥ kuśapo rasakarmaṇi /

evaṃpakṣaṇasaṃyukto rasavidyāgururbhavet /

iti // GRhtCM_5.35:3 //

iti garbhadrutijāraṇaprakaraṇam // GRhtCM_5.35:4 //