minerals:: sattva:: pātana

ūrṇāṭaṅkaṇaguḍapuralākṣāsarjarasaiḥ sarvadhātubhiḥ piṣṭaiḥ /
chāgīkṣīreṇa kṛtā piṇḍī śastā hi satvavidhau // GRht_10.14 //

satvapātane piṇḍīmāha ūrṇetyādi // GRhtCM_10.14:1 //

ūrṇā iti ūrṇā meṣaroma ṭaṅkaṇaṃ saubhāgyaṃ guḍaḥ pratītaḥ puro guggupuḥ pākṣā jatu sarjaraso rāpaḥ etaiḥ kiṃviśiṣṭaiḥ sarvadhātubhiḥ rasoparasairvā svarṇādibhiḥ saha piṣṭaiḥ peṣitaiḥ punaḥ chāgīkṣīreṇa ajāpayasā kṛtā yā piṇḍī sā satvavidhau satvapātanakarmaṇi śastā pradhānā // GRhtCM_10.14:2 //

dhāturasoparasānāṃ satvaṃ pātayatyeveti // GRhtCM_10.14:3 //