melāpana of abhrasattva with diff. substances

raviśaśitīkṣṇairevaṃ milanti gaganādisatvāni // GRht_12.10 //

evam amunā vidhinā raviśaśitīkṣṇaiḥ saha ravistāmraṃ śaśī rūpyaṃ tīkṣṇaṃ pohajātiḥ etaiḥ sārdhaṃ gaganādisatvāni abhrādīnāṃ sārāṇi mipantīti yugmam // GRhtCM_12.10:1 //