atha pūrvoktagrāsakramājjarate raso vidhivat /
etāḥ pūrvadrutayo bhavanti rasarājaphaladāśca // GRht_15.14 //

vidhinā grāsajārito raso guṇavānityāha athetyādi // GRhtCM_15.14:1 //

atha drutiyogānantaraṃ rasaḥ sūtaḥ pūrvoktagrāsakramāt yojitakavapakramāt vidhivat śāstroktavidhānena biḍādinā jarate ca punaretāḥ pūrvoktadrutayo rasarājaphapadā bhavanti sūte prayuktāḥ phapadāḥ syurityarthaḥ // GRhtCM_15.14:2 //