evaṃ vedhavidhānaṃ śāstravidhijñena karmakuśalena /
jñātvā gurūpadeśaṃ kartavyaṃ karmanipuṇena // GRht_18.76 //

evaṃ amunā prakāreṇa śāstravidhijñena śāstrasya vidhiṃ jānātīti saḥ tena karmanipuṇena saṃskārapravīṇena kuśapena kartrā gurūpadeśaṃ gururuktapakṣaṇo granthādau tasya upadeśaṃ jñātvā vedhavidhānaṃ kartavyam ityarthaḥ // GRhtCM_18.76:1 //