ghanasatvapādajīrṇaḥ kāntajīrṇo yattīkṣṇasamajīrṇaḥ /
kṣetrīkaraṇaḥ paramaḥ prayujyate'pi punarāroṭaḥ // GRht_19.34 //

atha jīrṇarasasyādhikyaṃ darśayannāha ghanetyādi // GRhtCM_19.34:1 //

ghanasatvaṃ pādapramāṇaṃ jīrṇaṃ yasmin saḥ // GRhtCM_19.34:2 //

kāntajīrṇa iti pādapramāṇakāntajīrṇa ityarthaḥ // GRhtCM_19.34:3 //

punastīkṣṇaṃ samaṃ jīrṇaṃ yasminnevaṃvidho rasaḥ // GRhtCM_19.34:4 //

kṣetrīkaraṇaṃ pradhānaṃ sarvatretyarthaḥ /

baddho yaḥ khoṭatāṃ yāto dhmāto dhmātaḥ kṣayaṃ vrajet /

khoṭo bandhaḥ sa vijñeyaḥ śīghraṃ sarvagadāpahaḥ /

iti granthāntare // GRhtCM_19.34:5 //