atyamlalavaṇakaṭukai rasasaṃsrāvo jaro bhavati /
atimadhuraiśca vinaśyati jaṭharavahniḥ satatabhuktaiśca // GRht_19.57 //

taccāha atyampetyādi // GRhtCM_19.57:1 //

atyampaṃ cukrādi atipavaṇaṃ kṣārādi atikaṭukaṃ nimbakaṭukītyādi etai rasasaṃsrāvo jaro jāraṇakaro bhavati jaratīti jaraḥ // GRhtCM_19.57:2 //

punarapi madhuraiḥ ikṣurasādibhiḥ satatabhuktaiḥ jaṭharavahniḥ koṣṭhāgniḥ vinaśyati abhyāśrayo vinaśyatītyabhiprāyaḥ // GRhtCM_19.57:3 //