Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

sarvaroganidānoktairahitaiḥ kupitā malāḥ||1||
acakṣuṣyairviśeṣeṇa prāyaḥ pittānusāriṇaḥ||1||
śirābhirūrdhvaṃ prasṛtā netrāvayavamāśritāḥ||2||
vartma sandhiṃ sitaṃ kṛṣṇaṃ dṛṣṭiṃ vā sarvamakṣi vā||2||
rogān kuryuḥ--------------------------------------------||3||