Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

vartmarogapratiṣedhādanantaraṃ sthānānupūrvyā sandhisitāsitarogavijñānamārabhyate- saṃ-sandhī ca sitāsitau ca sandhisitāsitāḥ, teṣu rogāḥ, teṣāṃ vijñānam| śeṣaṃ pūrvavat|