Sarvāṅgasundarā

srotojādibhirajākṣīrapiṣṭaiḥ piṇḍāñjanaṃ pūrvavaditi| vasantatilakaṃ(ke) vṛttam(tte)| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne liṅganāśapratiṣedho nāma caturdaśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 14||