sarvākṣirogavijñāniyādhyāyaḥ

15

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

vātena netre+abhiṣyaṇṇe nāsānāho+alpaśophatā||1||
śaṅkhākṣibhrūlalāṭasya todasphuraṇabhedanam||1||
śuṣkālpā dūṣikā śītamacchaṃ cāśru calā rujaḥ||2||
nimeṣonmeṣaṇaṃ kṛcchrājjantūnāmiva sarpaṇam||2||
akṣyādhmātamivābhāti sūkṣmaiḥ śalyairivācitam||3||
snigdhoṣṇaiścopaśamanaṃ so+abhiṣyandaḥ--------||3||