Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

sa0-syandeṣu pūrvarūpāvasthāyāṃ tīkṣṇameva gaṇḍūṣādikamupavāsaṃ ca syandavantaṃ kārayet, vātotthaṃ kopaṃ muktvā|