mukharogavijñānīyādhyāyaḥ

21

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athato mukharogavijñānīyaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātreyādayo maharṣayaḥ||2||
) mātsyamāhiṣavārāhapiśitāmakamūlakam||1||
māṣasūpadadhikṣīrasuktekṣurasaphāṇitam||1||
avākśayyāṃ ca bhajato dviṣato dantadhāvanam||2||
dhūmarcchardanagaṇḍūṣānucitaṃ ca sirāvyadham||2||
kṛddhāḥ śleṣmolbaṇā doṣāḥ kurvantyantarmukhaṃ gadān||3||