Sarvāṅgasundarā

jātyādibhiḥ sarpiḥ sādhyam| abhayaṃ-uśīramatra| anena sarpiṣā sūkṣmamukhā marmasthādayaśca vraṇāḥ śuddhyanti rohanti ceti| śārdūlavikrīḍitaṃ vṛttam| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya- ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne vraṇaprati- ṣedho nāma pañcaviṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 25||