sadyovranapratiṣedhādhyāyaḥ

26

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athātaḥ sadyovraṇapratiṣedhaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātreyādayo maharṣayaḥ||2||
) sadyovraṇā ye sahasā sambhavantyabhighātataḥ||1||
anantairapi tairaṅgamucyate juṣṭamaṣṭadhā||1||