Sarvāṅgasundarā

bhagandare vraṇe rūḍhe+api turagapṛṣṭhagamanādikaṃ varṣaṃ yāvadadhikaṃ vā pariharediti| svāgatāvṛttam| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya- ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne bhagandara pratiṣedho nāmāṣṭāviṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 28||