Sarvāṅgasundarā

iti-anena prakāreṇa, ṣaṭtriṃśat kṣudrarogā vibhāgenoktā iti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭhe uttarasthāne kṣudraroga vijñānīyaṃ nāmaikatriṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 31||