sarpaviṣapratiṣedhādhyāyaḥ

36

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athātaḥ sarpaviṣapratiṣedhaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātrayādayo maharṣayaḥ||2||
) darvīkarā maṇḍalino rājīmantaśca pannagāḥ||1||
tridhā samāsato bhaumāḥ, bhidyante te tvanekadhā||1||
vyāsato yonibhedena nocyante+anupayoginaḥ||2||