Sarvāṅgasundarā

sarpāṇāṃ-pūrvoktānāṃ, viṇmūtrādijāḥ kīṭā doṣaiḥ pṛthagyuktāstriprakārāḥ samuditaiśca yuktā iti catuḥ prakārāḥ syuḥ|