Sarvāṅgasundarā

rodhrādīni sarvābhiḥ-pānādibhiḥ kriyābhiḥ, sarvā lūtā ghnanti| śālinī| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ ṣaṣṭha uttarasthāne kīṭalūtādiviṣapratiṣedho nāma saptatriṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 37||