Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

buddhiprasādaṃ balamindriyāṇāṃ dhātusthiratvaṃ jvalanasya dīptim||18||
cirācca pākaṃ vayasaḥ karoti saṃśodhanaṃ samyagupāsyamānam||18||
60 1/2||18||
iti śrī vaidyapatisiṃhaguptasūnuśrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ sūtrasthāne vamanavirecanavidhirnāmāṣṭādaśo+adhyāyaḥ||18||