Sarvāṅgasundarā

saṃśodhanaṃ samyak kriyamāṇaṃ buddhiprasādādīn pañca karoti| buddhiprasādo-dhīpāṭavam| vayaso-yauvanādeḥ, pākaḥ-pariṇāma iti| upajātirvṛttam| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ sūtrasthāne vamanavirecanavidhirnāmāṣṭādaśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 17||