Sarvāṅgasundarā

vivartanādibhiścaturbhiḥ kāraṇairyantreṣu madhye kaṅkamukhaṃ śreṣṭhamiti| yasmācca sarveṣu pradeśeṣvadhikāri-adhikriyate iti| vasantatilakopajātī vṛtte| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ sūtrasthāne yantravidhirnāma pañcaviṃśo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 25||