Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

marmābhighātaḥ svalpo+api prāyaśo bādhatetarām||70||
rogā marmāśrayāstadvatprakrāntā yatnato+api ca||70||
iti śrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuśrīmadvāgbhaṭaviracitā yāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ dvitīye śārīrasthāne marmavibhāgo nāma caturtho+adhyāyaḥ||4||