Sarvāṅgasundarā

evaṃ-anena prakāreṇa, sārdhaṃ māsamupaskṛtā krameṇa muktāhāravihārayantraṇā syāt| adhyardhamāsātpareṇa gatasūtābhidhānāvyapetaprasūtivyapadeśā, punarārtavadarśanādbhavet| saṅgrahe tūktam (śā. a. 2)- "jarāyuṇā mukhe channe kaṇṭhe ca kaphaveṣṭite| vāyormārganirodhācca na garbhasthaḥ praroditi||" iti|

itiśrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya- ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ dvitīye śārīrasthāne garbhā- vakrāntirnāma prathamo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 1||