Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

jvaro rogapatiḥ pāpmā mṛtyurojoṣano+antakaḥ||1||
krodho dakṣādhvaradhvaṃsī rudrordhvanayanodbhavaḥ||1||
janmāntayormohamayaḥ santāpātmā+apacārajaḥ||2||
vividhairnāmabhiḥ krūro nānāyoniṣu vartate||2||