Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

pratirogamiti kruddhā rogādhiṣṭhānagāminīḥ||23||
rasāyanīḥ prapadyāṣu doṣā dehe vikurvate||1||
23 1/2||1||
iti ṣrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuṣrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ tṛtīye nidānasthāne sarvaroganidānaṃ nāma prathamo+adhyāyaḥ||1||