Sarvāṅgasundarā

kāsoktairbheṣajaiḥ śvāsādīnupācaret| śvāsādyuktaiḥ kāsānupācaret| evaṃ parasparaṃ sarvairyathoktairbheṣajaiḥ sarvānetānupācarediti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya- ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne śvāsahidhmācikitsitaṃ nāma caturtho+adhyāyaḥ samāptaḥ||4||