atīsāracikitsitādhyāyaḥ

9

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athāto+atīsāracikitsitaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātreyādayo maharṣayaḥ||2||
) atīsāro hi bhūyiṣṭhaṃ bhavatyāmāśayānvayaḥ||1||
hatvā+agniṃ vātaje+apyasmātprāk tasmiṃllaṅghanaṃ hitam||1||