Sarvāṅgasundarā

yasya-atīsāriṇaḥ puruṣasya, uccārāt-malapravṛtteḥ, vinā mūtramathavā vātaḥ pravartate dīptāgnerlaukoṣṭhasya sataḥ, tasya jaṭhararogaḥ śānta iti| iti śrīmṛgāṅkadattaputraśrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdaya- ṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsita sthāne+atīsāracikitsitaṃ nāma navamo +adhyāyaḥ samāptaḥ|| 9||