Sarvāṅgasundarā

bheṣajenāpacitaṃ ṣarīraṃ yeṣāṃ teṣāṃ kṣīramevāmṛtatvāya sampadyata iti| iti ṣrīmṛgāṅkadattaputraṣrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne udaracikitsitaṃ nāma pañcadaṣo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 15||