Sarvāṅgasundarā

pāṇḍurogeṣu ṣophacikitsitaṃ(toktaṃ) ca kriyākramaṃ sudhīḥ prayuñjīta| iti ṣrīmṛgāṅkadattaputraṣrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne pāṇḍurogacikitsitaṃ nāma ṣoḍaṣo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 16||