ṣvayathucikitsitādhyāyaḥ

17

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

athātaḥ śvayathucikitsitaṃ vyākhyāsyāmaḥ||2||
iti ha smāhurātreyādayo maharṣayaḥ||2||
) sarvatra sarvāṅgasare doṣaje śvayathau purā||1||
sāme viśoṣito bhuktvā laghu koṣṇāmbhasā pibet||1||
nāgarātiviṣādāruviḍaṅgendrayavoṣaṇam||2||
athavā vijayāśuṇṭhīdevadārupunarnavam||2||
navāyasaṃ vā doṣāḍhyaḥ śuddhyai mūtraharītakīḥ||3||
varākvāthena kaṭukākumbhāyastryūṣaṇāni vā||3||
athavā gugguluṃ tadvajjatu vā śailasambhavam||4||