Sarvāṅgasundarā

iti-pūrvoktena prakāreṇa, nijaṃ ṣophaṃ-doṣajamadhikṛtya, [pathyaṃ-] cikitsitamuktam| kṣatotthe ṣophe kṣatajaṃ-asṛk, viṣodhyam| kaiḥ ? raktasrāvādibhiḥ| viṣajanite ṣophe viṣaharamiṣṭam| puṣpitāgrā|