Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

vratadamayamasevā tyāgaṣīlābhiyogo dvijasuragurupūjā sarvasattveṣu maitrī||98||
ṣivaṣivasutatārābhāskarārādhanāni prakaṭitamalapāpaṃ kuṣṭhamunmūlayanti||98||
iti ṣrīvaidyapatisiṃhaguptasūnuṣrīmadvāgbhaṭaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayasaṃhitāyāṃ caturthe cikitsitasthāne kuṣṭhacikitsitaṃ nāmaikonaviṃṣo+adhyāyaḥ||19||