Sarvāṅgasundarā

vratādisevā tyāgādyabhyāso dvijādipūjā sarvasattvamaitrī ṣivādyārādhanāni kuṣṭhaṃ prakaṭitamalapāpaṃ nāṣayanti| mālinīvṛttam| iti ṣrīmṛgāṅkadattaputraṣrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne kuṣṭhacikitsitaṃ nāmaikonaviṃṣo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 19||