Sarvāṅgasundarā

snehasvedaiṣca yadā kapho druto-dravatvaṃ prāptaḥ, pakvāṣayastho rūpaṃ darṣayet, athavā pittaṃ rūpaṃ darṣayet, taṃ-kaphaṃ pittaṃ vā, bastibhirvinirjayet| iti ṣrīmṛgāṅkadattaputraṣrīmadaruṇadattaviracitāyāmaṣṭāṅgahṛdayaṭīkāyāṃ sarvāṅgasundarākhyāyāṃ caturthe cikitsitasthāne vātavyādhicikitsitaṃ nāma ekaviṃṣo+adhyāyaḥ samāptaḥ|| 21||